Jačanje konkurentnosti tvrtke ALETA d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” i Pomoći za oporavak za koheziju i europska područja “REACT-EU”

EU fondovi

Tvrtka ALETA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, skraćeni naziv ALETA d.o.o., u suradnji s tvrtkom Speculum d.o.o. za poslovno savjetovanje pripremila je te provodi projekt „Jačanje konkurentnosti tvrtke ALETA d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“, koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i natječaja „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“, KK.11.1.1.01-inačica 2.

 

OPIS PROJEKTA 

Projekt „Jačanje konkurentnosti tvrtke ALETA d.o.o. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“ obuhvaća izgradnju vlastitog objekta s ugrađenim obnovljivim izvorom energije, podizanje tehnološke razine proizvodnje nabavom novog CNC stroja, stroja za obradu sabirnica, sustava za automatizirano skladištenja.  Kroz projekt će se nabaviti i EPLAN softver, te    implementirati ERP softver, WMS i PIM digitalno rješenje kojim se vrši optimizacija procesa prodaje putem distribucijskih kanala te se naslanja na druga digitalna rješenja. Na taj način će se zaokružiti cijeli prodajni i proizvodni proces, omogućiti praćenje i detaljnu analizu performansi poduzeća te smanjiti jedinične troškove proizvoda. Značajan doprinos digitalizaciji proizvodnog procesa će se ostvariti kroz implementaciju softverskih rješenja  koji će biti integrirani sa strojevima te će se time uspostaviti racionalno upravljanje resursima i mogućnost recikliranja materijala čime se doprinosi kružnom gospodarstvu. Uspostavom softverskih rješenja za upravljanjem kompletnim poslovanjem tvrtke doprinijet će se digitalizaciji organizacije poslovanja, a izgradnjom energetski učinkovitog proizvodno-poslovnog prostora koji koristi obnovljivi izvor energije smanjit će se potrošnja energenata i emisija CO2 čime projekt doprinosi povećanju energetske učinkovitosti i zelenoj tranziciji. 

 

Projekt obuhvaća sljedeće aktivnosti: 

 • A1
  Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnj
 • PM 
  Upravljanje projektom
 • PV
  Promidžba i vidljivost

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Opći cilj: povećati konkurentnost MSP-ova na domaćem i inozemnom tržištu i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i tehnološki naprednije proizvodnje te uvođenjem inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, izvoza i povećanju radnih mjesta. 

Specifični ciljevi: povećati konkurentnost tvrtke ALETA korištenjem digitalnih tehnologija i rješenja u poslovnim i proizvodnim procesima, povećati učinkovitost, kompetitivnost i internacionalizaciju poslovanja kroz povećanje izvoza. 

Uspješnom provedbom projekta za ALETA d.o.o. omogućit će se postizanje sljedećih rezultata: 

 1. Povećan prihod od izvoza 
 2. Novo uvedena tehnološka rješenja povezana s zelenim i digitalnim ciljevima 
 3. Zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta
 4. Povećani prihod od prodaj
 5. Povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja kroz optimizaciju/digitalizaciju poslovnih procesa i zelenu tranziciju. 

Ukupna vrijednost projekta: 21.069.618,65 HRK 

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova: 16.855.694,92 HRK 

Bespovratna sredstva: 7.490.340,92 HRK 

Razdoblje provedbe projekta: 29.11.2021.-29.09.2023. 

Kontakt osoba za više informacija: Mladen Aleta, direktor tvrtke ALETA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu 

E-mail: mladen.aleta(a)aleta.hr